Chrzest Święty – przebieg ceremonii

19 kwietnia 2018

Wielu z Was zapewne zastanawia się jak przebiega ceremonia Chrztu Świętego. Zapewne nie jeden raz braliście udział w mszy gdzie były chrzczone dzieci jednak większość z nas mogła nie mieć możliwość brania bezpośredniego udziału w takiej ceremonii jako rodzice czy rodzice chrzestni. Postaram się w kilku zdaniach opisać jak przebiega taka ceremonia. Ciężko oddać wszystkie słowa i modlitwy wypowiadane przez kapłana, mam jednak nadzieję, że to co opiszę przybliży Wam samą ceremonię.

Na początku przed rozpoczęciem mszy świętej kapłan zwraca się do rodziców dziecka które ma zostać ochrzczone:
Jakie imię wybraliście dla Waszego dziecka.
Następnie ksiądz pyta rodziców:
O co prosicie Kościół Święty dla dziecka – tutaj najczęściej ksiądz mówi imię dziecka.
Wtedy rodzice powinni odpowiedzieć – O chrzest.
Ksiądz wypowiada słowa:
Prosząc o Chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłował Boga i bliźniego, jak nauczył nas Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?
Rodzice odpowiadają – Jesteśmy świadomi.
Teraz kapłan zwraca się do rodziców chrzestnych:
A Wy, Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku?
Oni odpowiadają – Jesteśmy gotowi.
Następnie kapłan zwraca się bezpośrednio do dziecka:
(~imię dziecka~), wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą cię tym samym znakiem twoi rodzice i chrzestni.

Po tych słowach ksiądz, rodzice oraz rodzice chrzestni wykonują znak krzyża na czole dziecka. Po „namaszczeniu” dziecka krzyżem ksiądz rozpoczyna msze świętą, która nie odbiega od tych normalnych. Kiedy przychodzi czas na kazanie w tym momencie następuje obrzęd chrztu świętego. Ksiądz odmawia modlitwy – egzorcyzmu oraz poświęcenia, a następnie wypowiada słowa:
Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dziecko otrzymuje z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa….

Tutaj następuje wyznanie wiary oraz wyrzeknięcie się grzechu i szatana. Ksiądz zadaje pytanie:
Czy chcecie, aby ~imię dziecka~ otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wyznaliśmy?
Powinniśmy odpowiedzieć – Chcemy.
Ksiądz polewa głowę dziecka wodą święcona wypowiadając słowa:
Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Czoło dziecka zostaje ponownie namaszczone Krzyżem Świętym przez księdza.
Dziecka otrzymuje białą szatę przyniesioną przez matkę chrzestną oraz zostaje zapalona świeca chrzcielna przyniesiona przez ojca chrzestnego. Po zakończeniu obrzędu chrztu świętego następuje dalsza część mszy. Od tej chwili Wasze dziecko należy do Kościoła.

Tagi artykułu:
Kategorie artykułu: Tradycja i zwyczaje