Pierwsza komunia święta – wszystko co powinieneś wiedzieć

18 grudnia 2019 Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta to bardzo ważne wydarzenie dla Wszystkich wierzących, nie tylko tych którzy po raz pierwszy do niej przystąpią, ale również dla ich rodzin i całej wspólnoty chrześcijańskiej. Jest to również drugi najważniejszy sakrament w kościele katolickim zaraz po sakramencie Chrztu Świętego, kiedy to oficjalnie zostaliśmy przyjęci do wspólnoty wyznawców Chrystusa. Podczas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej wierni po raz pierwszy przyjmują ciało i chleb Chrystusa pod postacią Eucharystii.

W starożytności komunia święta była udzielana zaraz po przyjęciu sakramentu chrztu świętego, nawet jeżeli świeżo ochrzczony był niemowlęciem. Dziś wygląda to zupełnie inaczej. Do pierwszej komunii przystępują osoby świadome, po wcześniejszym przygotowaniu ich do tej ważnej uroczystości.

Pierwsza Komunia Święta – W jakim wieku? Ile lat? W której klasie?

Pierwsza Komunia - ile lat? W jakim wieku? W której klasie?

Do Pierwszej Komunii Świętej mogą przystąpić nie tylko dzieci, mogą być to również dorośli, którzy się nawrócili i uwierzyli w Boga, oczywiście Ci, którzy wcześniej przyjęli sakrament Chrztu Świętego.

Do pierwszej komunii przystępują dzieci w wieku 8 lat, czyli w drugiej klasie szkoły podstawowej i tak było zawsze, przynajmniej odkąd pamiętam. W tej chwili trochę się to zmienia i dużo zależy od parafii. W niektórych parafiach do komunii świętej przystępują dzieci w wieku 9 lat czyli w 3 klasie szkoły podstawowej.

Więc zapytacie w jakim wieku dzieci przystępują do komunii świętej? Głównie zależy to od biskupa danej diecezji. Dawniej była to druga klasa szkoły podstawowej, a nawet zdarzało się, że dzieci w wieku 5 lat przystępowały do tego sakramentu. Po reformie szkolnictwa i obowiązku szkolnego 6-latków (który notabene został już zniesiony) wygląda to trochę inaczej ale jest to bardzo proste. Dzieci które zaczęły naukę w wieku 7 lat do komunii świętej przystępują w drugiej klasie szkoły podstawowej – czyli w wieku 8 lat. Natomiast te dzieci, które zaczęły szkołę w wieku 6 lat, do komunii przystępują dopiero jak mają 9 lat czyli w trzeciej klasie. Zdarzają się wyjątki, ponieważ w jednej klasie mogą być dzieci w różnym wieku, czyli zarówno sześcio jak i siedmiolatkowie, wtedy do sakramentu eucharystii przystępują wszyscy w drugiej klasie.

Jeżeli nadal macie wątpliwości w jakim wieku, lub w której klasie dziecko powinno przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej najlepiej zapytać katechetę Waszego dziecka, on odpowie na wszystkie Wasze pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości z tym związane.

Pozostała jeszcze jedna sprawa, wyjaśniliśmy kwestię w jakim wieku dzieci przystępują do Pierwszej Komunii, pozostaje tylko kiedy. Do tego sakramentu przestępują w miesiącu Maju, dlaczego tak jest tego nikt nie wie, żadne źródła nie podają powodu wyboru akurat miesiąca Maja.

Pierwsza komunia święta – warunki przystąpienia

Pierwsza Komunia Święta - warunki przystąpienia

Tak jak już wcześniej było wspominane, po pierwsze do pierwszej komunii świętej mogą przystąpić wyłącznie osoby ochrzczone. Chrzest Święty otwiera nam drogę do pozostałych sakramentów, jest on pierwszym i najważniejszym sakramentem, gdzie zostaje zmyty z nas grzech pierworodny. Następnie dzieci, które przystępują do sakramentu eucharystii powinny być do niego odpowiednio przygotowane. Ten obowiązek spoczywa zarówno na katechecie jak i na rodzicach dziecka. Dzieci powinny znać podstawowe prawdy wiary, oraz rozumieć na czym polega przeistoczenie – czyli że pod postacią chleba (opłatka) spożywamy Ciało Chrystusa.

Pierwsza spowiedź

Pierwsza Spowiedz Komunijna

Następnym warunkiem i już ostatnim to przystąpienie po raz pierwszy do spowiedzi świętej (pierwsza spowiedź komunijna). Zanim przystąpimy po raz pierwszy do komunii świętej, musimy również odpokutować za swoje grzechy i przystąpić do pierwszej spowiedzi (sakrament pokuty), bez tego ksiądz nie pozwoli dziecku uczestniczyć w tym sakramencie.

Sakrament Pokuty (spowiedź) jest jednym z ważniejszych obowiązków jakie powinien spełnić każdy wierzący. Poprzez pokutę Bóg odpuszcza nam grzechy. Zgodnie z przykazaniami kościelnymi przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym powinniśmy przystąpić do spowiedzi. Sama spowiedź jest bardzo „prosta” wystarczy się do niej odpowiednio przygotować.

Aby Sakrament pokuty był ważny powinniśmy:

  • zrobić szczery rachunek sumienia

  • żałować za wszystkie swoje grzechy

  • postanowić mocną poprawę

  • szczerze się wyspowiadać

  • zadośćuczynić Panu Bogu i Bliźniemu

Formułka (formuła) pierwszej spowiedzi nie różni się bardzo od standardowej. Jedyna i najważniejsza różnica to taka, że dziecko, które przystępuje do niej po raz pierwszy musi o tym powiedzieć spowiednikowi. Poniżej przedstawiamy formułę pierwszej spowiedzi świętej:

Pierwsza Komunia Świeta - formula pierwszej spowiedzi

Następnie spowiednik puka w konfesjonał, co oznacza, że możemy już odejść. Po zakończonej spowiedzi powinniśmy podejść przed ołtarz, uklęknąć, podziękować Bogu za miłość i przebaczenie oraz odprawić zadaną pokutę przez księdza.

Bardzo ważne jest również to, że rodzice dziecka oraz rodzice chrzestni również powinni przystąpić do sakramentu pokuty. Wprowadzają bowiem swoje dziecko w dalsze miłowanie Boga, dziecko które będzie już w pełni uczestniczyło w Mszy Świętej.

Więcej już niebawem…

Kategorie artykułu: Tradycja i zwyczaje