Sakrament Chrztu Świętego w kościele rzymskokatolickim

17 kwietnia 2018

Czy zastanawialiście się czym jest Chrzest Święty? Chrzest jest to sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów. Przyjmuje się go na znak nawrócenia, i Ten, kto uwierzył w Boga, dlatego mogą go przyjmować zarówno dzieci, których rodzice są chrześcijanami, jak również osoby niewierzące które uwierzyły. Przy chrzcie dziecka bardzo ważną rolę odgrywa wiara rodziców, którzy są odpowiedzialni za jego wychowanie w wierze chrześcijańskiej. Osoba dorosła sama podejmuje taką decyzję.

Wprowadza on nas do wspólnoty wyznawców Chrystusa. Dzieje się to przez zjednoczenie przyjmującego chrzest z Chrystusem. Chrztu udziela się przez polanie święconą wodą w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, oraz namaszczeniem krzyżem – ksiądz wykonuje znak krzyża na głowie dziecka za pomocą oliwy. Polanie wodą święconą jest znakiem udziału w zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. W momencie polania święconą woda zmywa się z nas grzech pierworodny i włącza nas do Kościoła. Chrzest święty w kościele katolickim odbywa się głównie w trakcie niedzielnej Mszy świętej. Jednak zdarza się coraz częściej za zgodą księdza, że sakrament udzielany jest w inne dni tygodnia.

Chrzest Święty jest najbardziej popularnym, obok ślubu kościelnego, sakramentem w Kościele katolickim. Jednak większość wierzących nie posiada dużej wiedzy o przebiegu całej ceremonii.
Jak przebiega taka ceremonia. Po pierwsze należy zgłosić to do kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed terminem, z reguły wiemy już znacznie wcześniej kiedy chcemy aby odbył się chrzest naszego dziecka jednak przed zaproszeniem wszystkich gości należy ustalić ten termin z księdzem. Rodzice i chrzestni których wybraliśmy powinni przystąpić do sakramentu pokuty – czyli do spowiedzi świętej. Rodzice chrzestni którzy są z innej parafii powinni donieść zaświadczenia od księdza o odbyciu spowiedzi, bez tego mogą zostać nie dopuszczeni do uczestniczenia w sakramencie. Potrzebny jest również akt urodzenia dziecka oraz świadectwo ślubu kościelnego rodziców.

Tagi artykułu:
Kategorie artykułu: Tradycja i zwyczaje