Ślub w różnych kulturach

15 kwietnia 2018

Co tak naprawdę oznacza Ślub? Najprościej rzecz ujmując ślubowanie to złożenie uroczystej przysięgi przed kimś, przed sobą lub bóstwem. Jak tylko się nad tym zastanowimy to przysięgamy dość często, mamy przecież ślubowanie pierwszoklasistów, każdy z nas składał taką przysięgę, ślubujemy również na chrzcie własnego dziecka że wychowamy je w wierze i na dobrego człowieka. Ale nam chodzi o ten jeden konkretny ślub. Wyznajemy sobie miłość, przysięgamy, że będzie się kochać i szanować aż do śmierci. Jest to jeden z najpiękniejszych dni w naszym życiu. Kobieta ślubuje mężczyźnie, a mężczyzna kobiecie, zakładają sobie obrączki jako symbol ich związku małżeńskiego i odtąd żyją razem długo i szczęśliwie połączeni węzłem małżeńskim. Ale zanim dojdzie do ślubu musimy spotkać jeszcze tego jedynego/tą jedyną z którą chcemy wspólnie spędzić resztę swojego życia, na dobre i na złe, stworzyć rodzinę. Ślub wiąże się również z wieloma przygotowaniami, tradycjami i stresem podczas przygotowywań.

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka i niezależnie od tego gdzie mieszkamy czy jakiego wyznania jesteśmy, w jakiej kulturze się wychowaliśmy zawsze prowadzi do połączenia dwóch osób „świętym węzłem małżeńskim”.

W różnych kulturach czy religiach ślub wygląda i przebiega trochę inaczej, ale cel jest ten sam złożenie wobec siebie przysięgi przed świadkami tego wydarzenia, połączenie węzłem małżeńskim dwóch osób które chcą być razem.

Współcześnie, ślub może być:

  • świecki – zwany także ślubem cywilnym, zawierany przed uprawnionym do tego urzędnikiem z Urzędu Stanu Cywilnego. Do tej pory można było taki ślub wziąć tylko w Urzędzie, jednak od jakiegoś czasu mamy możliwość zawarcia ślubu cywilnego „w terenie” czyli na przykład w wynajętej na tą okoliczność restauracji z ogrodem, w Parku jeżeli władze się na to zgodzą, na plaży, lub w innej wymarzonej przez nas scenerii.
  • wyznaniowy – zazwyczaj zwany u nas ślubem kościelnym, może to być ślub katolicki, prawosławny, hindudki lub innych religii.
  • mieszany – ślub wyznaniowy różnych religii który wywiera skutki także w sferze prawa cywilnego.

Ślub w kulturze prawosławnej

Ślub prawosławny inaczej cerkiewny składa się z dwóch części – zaręczyn oraz koronowania. Cerkiew prawosławna „zaleca” aby ślub odbył się w niedzielę jednak na przestrzeni lat zwyczaj ten trochę się zmienił i ślubu udziela są również w sobotę, a w niektórych miejscach nawet w piątek wieczorem.
Ceremonia zaślubin rozpoczyna się od błogosławieństwa, dokładnie tak samo jak w przypadku ślubu w kościele katolickim. W domu Panny młodej młodzi modlą się a następnie otrzymują błogosławieństwo od rodziców, dostają ikonę (święty obrazek) i udają się z nią do cerkwi aby zawrzeć związek małżeński. Jak widzicie wygląda to tak samo jak w wierze katolickiej. Dalej jednak jest trochę inaczej. Po błogosławieństwie Para Młoda udaje się do cerkwi na zaręczyny. Młodzi czekają prze wejściem do cerki na batiuszkę czyli prawosławnego kapłana. Duchowny trzykrotnie powtarza formułę zaręczyn, po czym wręcza im obrączki. Następnie Młodzi trzykrotnie wymieniają się obrączkami i w ostateczności Pan Młody otrzymuję obrączkę Panny młodej a ona jego.

Po włożeniu obrączek Młodzi przechodzą na środek świątyni.Kapłan pyta ich czy chcą zostać prawnymi małżonkami oraz czy nie składali takiej obietnicy komuś innemu. Następnie odmawiane są trzy modlitwy o błogosławieństwo, przynoszone są korony, podobne do carskich które batiuszka podaje świadkom stojącym za Parą młodą. Świadkowie trzymają je nad głowami Młodych aż do końca ceremonii. Małżeństwo zostaje zawarte z chwilą kiedy kapłan trzykrotnie wypowie błogosławieństwo. W dalszej części czytana jest ewangelia św. Jana o cudzie w Kanie Galilejskiej, przynoszony jest kielich z winem – kapłan udziela młodym po trzy łyki wina. Łączy on ich ręce białą chustą i trzykrotnie oprowadza dookoła stolika gdzie została umieszczona ikona którą Młodzi otrzymali przy błogosławieństwie w domu Panny Młodej. Na zakończenie sakramentu małżonkowie stają przy Carskich Wrotach ołtarza, gdzie znajdują się ikony i kapłan wygłasza do nich słowo pouczenia. Później przychodzi już tylko czas na życzenia, obrzucanie Młodej Pary ryżem lub monetami na szczęście oraz na zabawę do białego rana.

Tagi artykułu:
Kategorie artykułu: Tradycja i zwyczaje